دوشنبه بیست و نهم 10 1393
به نقل از همسر شهید مصطفی صفری تبار:
آقا مصطفی(کمیل)همیشه دائم الوضو بودند و در هر شرایطی نماز رو اول وقت می خوندند ، روزی ایشان با لباس کار ماهیگیری و شکار هنگام نماز ، شروع به نماز خواندن کردند،دیگران گفتند بابا ! خونه نزدیکه چند دقیقه دیگه میریم خونه با سر و وضع تمیز نماز می خونیم ...
اما مصطفی گفت: وقتی قراره اول وقت باشه یعنی اول وقت ...

پی نوشت :
#شهادت آرزویست که مصطفی نشان داد دست نیافتنی نیست!
کلیک کنید : #شهیدکمیل
http://www.salehon.ir/?p=6663
X